Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
Αξιολόγηση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στην κορυφή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ αξιολογήθηκε ως μία από τις καλύτερες ελληνικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πρόκειται για το  πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των ΜΚΟ στην Ελλάδα»,που ξεκίνησε την άνοιξη του 2018 από τον οργανισμό HIGGS και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με στόχο να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο αρχείο ΜΚΟ με κατηγοριοποίηση των τομέων δραστηριοποίησής τους. 

Στην έναρξη συμμετείχαν 266 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, από τις οποίες μόλις 71 κατάφεραν να ολοκληρώσουν πλήρως τους διευρυμένους με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια δύο κύκλους. 

Η αξιολόγηση των οργανώσεων βασίστηκε σε τρία (3) κριτήρια με διαφορετική βαρύτητα: «Αποτελεσματικότητα» με βαρύτητα 45%, «Οργάνωση» με βαρύτητα 20% και «∆ιαφάνεια» με βαρύτητα 35%. Οι βαθμολογίες κυμάνθηκαν από δύο (2) έως τέσσερα (4) αστέρια. Καμία οργάνωση δεν αξιολογήθηκε με ένα (1) αστέρι, όπως και καμία με το ανώτερο (5) αστέρια.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έλαβε την ανώτερη διάκριση των 4 αστεριών σε 4 πεδία δραστηριοποίησης:

  • Ανθρώπινα δικαιώματα / Καλή διακυβέρνηση
  • Κοινωνική πρόνοια / Ένταξη
  • Εκπαίδευση
  • Πολιτισμός

Μόνο 7 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, κατάφεραν να πετύχουν την ανώτερη διάκριση των 4 αστεριών σε 4 πεδία αξιολόγησης, ενώ μόνο μία οργάνωση κατάφερε να πετύχει 4 αστέρια σε 6 πεδία δραστηριοποίησης. 

Ιδιαίτερη χαρά για εμάς είναι η αναφορά στο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και στην πρωτοβουλία μας να συμπεριλάβουμε στην έρευνα τη γνώμη των ίδιων των δεκτών των υπηρεσιών μας με τη μετατροπή του ερωτηματολογίου σε μορφή easy-to-read. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς!

Υπερήφανοι για την κοινότητα του «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»!