Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πρόσκλησης 209/23-09-2022

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 209/23-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 3 κενών θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, την ανακοίνωση της 06/10/2022 των προσωρινών αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τον παρακάτω Οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

214/30.09.2022

62

2

213/30.09.2022

60

  

Οι ωφελούμενοι, των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου τους συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα κατάταξης θα πρέπει να προσέλθουν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ , από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.