Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
EQUALVET ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το πρόγραμμα EQUALvet για την επαγγελματική κατάρτιση ανθρώπων με νοητική αναπηρία διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση για να σηματοδοτήσει τη λήξη του προγράμματος!
Δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 15 Νοεμβρίου 2022, 11.00 έως 13.00, για να μάθετε περισσότερα για την εκπαίδευση και αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων για τις θέσεις Βοηθού Σεφ, Βοηθού Κηπουρού και Καθαριστή/τριας, που πραγματοποιήθηκαν από τους οργανισμούς της κοινοπραξίας του έργου, καθώς και για την ανάπτυξη ενός προγράμματος πιστοποίησης από το EQUALvet.
Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση εδώ https://bit.ly/3W2tdeX
Το EQUALvet είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EQUALvet στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για άτομα με νοητική αναπηρία σε τρία επαγγέλματα: βοηθός μάγειρα, βοηθός κηπουρού και καθαριστής.