Νέα

Translations:

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ AAATE «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Στις 27-30 Αυγούστου το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» συμμετείχε στο 15ο διεθνές συνέδριο της Ένωσης για την Εξέλιξη της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη (AAATE), στην Μπολόνια, στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» πήρε μέρος σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ένα διαμοιρασμό τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλους φορείς και ειδικούς στον τομέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και σε άλλους συναφείς φορείς. Επιπλέον, το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» παρουσίασε μια πιλοτική έρευνα που αφορά την προσβασιμότητα ενός τεχνολογικού λογισμικού από ανθρώπους με νοητική αναπηρία.

Το συνέδριο της AAATE αποδείχτηκε ένα αρκετά γόνιμο έδαφος για συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όπου περίπου 400 ερευνητές και επαγγελματίες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς υπηρεσιών και εκπρόσωποι του κλάδου παρευρέθηκαν. Το συνέδριο προσέφερε μια ποικιλία θεματικών με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις καθώς και συνεδρίες εκπαιδευτικής και πολιτικής θεματολογίας. Μερικές από τις θεματικές του συνεδρίου ήταν οι εξής: Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive Technology [AT]) και Τρίτη Ηλικία, Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence [AI]) και Συμπερίληψη (Inclusion), STEM, Ρομποτική (Στην Φροντίδα ανθρώπων καθώς και Υποστηρικτική), Υποστηρικτική Τεχνολογία και Άνοια, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things [IoT]), MOOCS και OERS, Υποστηρικτική Τεχνολογία και Νοητική Αναπηρία, Περιβάλλοντα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης. Η “Innovation Area” του συνεδρίου προσέφερε την ευκαιρία για γνωριμία με καινοτόμα λογισμικά και εξοπλισμό Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις που έγιναν πριν το Συνέδριο είχαν ως στόχο την ενίσχυση της κατανόησης αναφορικά με τις αλλαγές που υπάρχουν στον τομέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (μέσω συζητήσεων με εκπροσώπους διεθνών, εθνικών και τοπικών οργανισμών) αλλά και σε πρακτικό επίπεδο (βιωματικό εργαστήριο εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας και κοινωνικών ρομπότ). Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι και καρπός του Συνεδρίου δεν ήταν η ανταλλαγή απόψεων αλλά το κάλεσμα για συνειδητοποίηση πως «η πρόσβαση στην Υποστηρικτική Τεχνολογία είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», το οποίο συντέλεσε στην δημιουργία της Προκήρυξης της Bologna (the Bologna Declaration).

Το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» παρουσίασε μια πιλοτική έρευνα που εκπονήθηκε το πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο “SlideWiki”, ως εξωτερικός εταίρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Η έρευνα αφορούσε την αξιολόγηση της OpenCourseWare πλατφόρμας “SlideWiki” από ανθρώπους με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία και είχε σχεδιασμό έρευνας δράσης. Η διεξαγωγή έγινε στις εγκαταστάσεις του «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» και οι συμμετέχοντες ήταν 10 ωφελούμενοι με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία. Αρχικά, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της πλατφόρμας και στη συνέχεια αξιολόγησαν την προσβασιμότητα καθώς και τον βαθμό στον οποίο μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν με ευκολία. Πολλαπλές μέθοδοι αξιοποιήθηκαν για το στάδιο της εκπαίδευσης στην πλατφόρμα (εγχειρίδια με την μορφή «κείμενο για όλους» [easy-to-read], διδασκαλία, παρουσιάσεις PowerPoint) καθώς και για το στάδιο της αξιολόγησης (παρατηρήσεις, ερωτηματολόγια). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγιναν γνωστά στο ακροατήριο τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι προτάσεις των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.

Η εμπειρία της συμμετοχής στο Συνέδριο της AAATE ήταν παραπάνω από πολύτιμη για το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». Τα πλεονεκτήματα αφορούν την απόκτηση πολύτιμης γνώσης από ειδικούς σε διάφορους τομείς καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με την εκπαίδευση, την υποστήριξη και την συμπερίληψη ανθρώπων με νοητική αναπηρία και άλλες συνοδές αναπηρίες. Το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» θα χρησιμοποιήσει τη γνώση αυτή προκειμένου να βελτιώσει την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επιπλέον, το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» θα επιθυμούσε να φέρει στην Ελλάδα κάποιες από τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και εξετάστηκαν σε άλλες χώρες. Τέλος, το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», ως κέντρο που επικεντρώνεται στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία και στην ανεξαρτησία, στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση, στην εργασιακή αποκατάσταση και στην συμπερίληψή τους, επιχείρησε να συνεισφέρει στον κλάδο με το να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημαντικότητα της προσβασιμότητας της τεχνολογίας από ανθρώπους με νοητικές και άλλες αναπηρίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα μας τα Νέα