Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RIGHT TO CONNECT

Η ενεργή συμμετοχή στην καθημερινότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Ως κοινωνία που έχει σε μεγάλο βαθμό μεταβεί στη ψηφιακή εποχή, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία για να διασφαλιστεί η συμπερίληψή τους. 

Συμβάλλοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τη δημιουργία προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων για άτομα με νοητική αναπηρία, ξεκινήσαμε το νέο Erasmus+ πρόγραμμα, Right to Connect (RTCN).

Οι εταίροι του προγράμματος πραγματοποίησαν στις 16-17 Μαΐου την πρώτη τους διαδικτυακή διακρατική συνάντηση για την έναρξη του έργου.

Αυτό το έργο ψηφιακής μάθησης επικεντρώνεται στην συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Σε συνέχεια των έργων ENTELIS και ENTELIS+, το RTCN θα έχει ως στόχο:

  • Την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω ενός μοντέλου «ομότιμης εκπαίδευσης»·
  • Ένα καθολικά έγκυρο πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων όσων υποστηρίζουν μαθητές με νοητική αναπηρία στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους·
  • Την προσβάσιμη έκδοση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για άτομα με νοητική αναπηρία, την οποία σχεδιάζουν οι ίδιοι με τους εκπαιδευτές, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της·

Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια και Εταίροι του έργου είναι φορείς και πανεπιστήμια δέκα ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ιρλανδία), με συντονιστή την EASPD. 

European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) – EPR (Βέλγιο) 

ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα) 

European University Cyprus (Κύπρος) 

Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (Αυστρία) 

Atempo (Αυστρία)

Johannes Kepler University Linz (Αυστρία)

AIAS Bologna Onlus (Ιταλία)

Saint John of God Community Services (Ιρλανδία)

HERMES INTERACTIVA (Ισπανία)

Fundación Juan Ciudad (Ισπανία)

 

 Το RTCN θα έχει σύντομα τη δική του ιστοσελίδα που θα σας βοηθήσει να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις του έργου.