Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020
Αναστολή λειτουργίας ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας το ΕΕΑ Μαργαρίτα αναστέλλει τη λειτουργία του έως τις 24/3/2020 στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.