Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
Παράταση αναστολής λειτουργίας ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Σύμφωνα με την "ΑΔΑ:9ΕΠ246ΜΤΛΚ-ΡΑΗ" Eγκύκλιο και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού το Υπουργείο Εργασίας παρέτεινε την αναστολή της λειτουργίας του ΕΕΑ Μαργαρίτα  έως τις 10.4.2020