Νέα
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019
Συνέδριο της EASPD «Staff Matters! Disability Workforce of Tomorrow», Ελσίνκι 2019

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχε με τρεις εκπροσώπους του στο συνέδριο της EASPD με τίτλο «Staff Matters» και θέμα τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, 2/10- 5/10/2019.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρουσίασε τα οφέλη που έχει η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο εκπαίδευσης ανθρώπων με νοητική αναπηρία αλλά και ως εργαλείο συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους ενός οργανισμού. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του  εργαστηρίου «Digital Skills: New skills for social care staff» το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο προσωπικό που απασχολείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία.

Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από την συμμετοχή μας στο Lighthouse Network της EASPD κατά την διάρκεια της οποίας ενημερωθήκαμε και συζητήσαμε για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους με αναπηρία. Οι ομιλητές ήταν εξειδικευμένοι επαγγελματίες  των Ισπανικών οργανισμών Support-Girona και SOM Fundació, μελών της EASPD.

Άλλες πολύ σημαντικές δράσεις του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της TÜV HELLAS και του φορέα  «Το Εργαστήρι» του σχήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της Πρόνοιας, το οποίο αναπτύχθηκε με την συνδρομή του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και άλλων φορέων από τον τομέα παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία.

Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η εργασία στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μια σταδιοδρομία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Χρειάζεται να ληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει ο κοινωνικός τομέας,  ώστε να προσελκυθεί το κατάλληλο προσωπικό που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των κοινωνιών μας.